ĐỒ CHƠI LẮP RÁP TRÍ TUỆ

Đồ chơi lắp ráp trí tuệ rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên trì

Showing all 24 results

Show sidebar

Bộ ghép hình hộp nhạc gỗ phát ra âm thanh bằng lên dây cót D214

Bộ ghép hình khủng long điều khiển bằng âm thanh D212

430.000 560.000 
1
2
3

Bộ lắp ráp gỗ 3D cối xay gió D217

310.000 

Bộ lắp ráp gỗ hộp kho báu bí ẩn D210

560.000 

Bộ lắp ráp gỗ voi ma mút, hổ răng kiếm D213

Bộ lắp ráp hộp kho báu D224

580.000 

Bộ lắp ráp khải hoàn môn D223

250.000 

Bộ lắp ráp mô hình trái đất D225

630.000 

Bộ lắp ráp tháp đồng hồ Big Ben D222

310.000 

Đồ chơi ghép hình tháp Eiffel D220

270.000 

Đồ chơi lắp ghép gỗ mô hình thuyền buồm 3D

Đồ chơi lắp ghép mô hình nhà gỗ D203 – 165 miếng ghép

510.000 

Đồ chơi lắp ghép mô hình tàu vũ trụ di chuyển tự động bằng năng lượng mặt trời D204

550.000 

Đồ chơi lắp ghép mô hình tàu vũ trụ Hermes Rover di chuyển tự động bằng năng lượng mặt trời D205

550.000 

Đồ chơi lắp ghép mô hình tàu vũ trụ Moon Buggy di chuyển tự động bằng năng lượng mặt trời D207

550.000 

Đồ chơi lắp ghép mô hình tàu vũ trụ Spirit Rover di chuyển tự động bằng năng lượng mặt trời D206

550.000 

Đồ chơi lắp ghép tàu hoả lên cót Robotime D211

980.000 

Đồ chơi lắp ráp mô hình 3D Robotime

Đồ chơi lắp ráp mô hình D216

500.000 

Đồ chơi lắp ráp mô hình D226

110.000 

Đồ chơi lắp ráp mô hình máy kéo Robotime D215

715.000 

Đồ chơi lắp ráp robot D218

300.000 

Đồ chơi lắp ráp xe máy D221

310.000 

Đồ chơi lắp ráp xe tăng D219

270.000